ENGLISH
 

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Omdat Mainlines financiering voor een groot deel uit subsidiegelden - publieke middelen dus - bestaat, vinden we het belangrijk om transparant te zijn over ons uitgavenpatroon en ons sociaal beleid. Wij erkennen dat we een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben die voortvloeit uit onze missie en visie. Alle interacties, gedragingen en uitingen van onze organisatie en ons personeel moet voldoen aan een hoog moreel standaard. 

Beloningsbeleid en uitgavebeleid

Stichting Mainline, gezondheids- en preventiewerk drugsgebruikers, volgt met het salarisbeleid de inschaling van de CAO Zorg en Welzijn en de FCB (Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening).

Het bestuur van de Stichting verricht de activiteiten onbezoldigd en de organisatie blijft met de dienstdoende medewerkers (18 arbeidsplaatsen, gelijk aan 12 fte’s) binnen de €500.000 aan salariskosten. De directeur blijft ruim binnen de WNT (€50.000). Dit blijkt onder andere uit onze jaarverslagen uit 2018.pdf en 2019.pdf. Op basis van een functioneringssystematiek wordt bepaald of medewerkers in aanmerking komen voor een loonsverhoging.

Een bescheiden salarishuis wordt gecompenseerd met ruime secundaire arbeidsvoorwaarden en een sociaal werkklimaat waarin de scholing en gezondheid van onze medewerkers voorop staat.

Mainline streeft ernaar een goede balans te houden tussen gelden die direct besteed worden aan activiteiten en geld dat gebruikt wordt voor salarissen en organisatiekosten. De huur van ons pand is, ondanks de centrale ligging, zeer bescheiden. Iets wat wij van groot belang vinden in de non-profit sector. 

Gedragscode

Mainline heeft een heldere en concrete gedragscode. Alle medewerkers zijn gehouden aan deze code en ondertekenen de code als onderdeel van hun contract. De gedragscode wordt regelmatig besproken en gereviseerd. Er bestaan duidelijke sancties op grensoverschrijdend of anderszins ontoelaatbaar gedrag. 

Reisbeleid

Omdat Mainline internationaal werkt maken wij relatief veel vlieguren. Wij compenseren onze CO2 uitstoot via Green Seat.

Omdat wij naar soms onrustige gebieden reizen en onze doelgroep zich veelal aan de rafelranden van de maatschappij bevindt, hanteert Mainline een veiligheidsbeleid. 


Dit beleid wordt elk jaar herzien en doorgesproken met alle betrokken medewerkers. Met enige regelmaat volgt het internationale team een veiligheidscursus om adequaat te kunnen reageren in onveilige situaties.

Wij streven er tijdens reizen altijd naar om in zo bescheiden mogelijke middenklasse hotels te verblijven. Wij hanteren hiervoor interne richtlijnen en streven een balans na tussen veiligheid, comfort en budget.

RSIN: 8007.08.684
IBAN: NL 26 INGB 0003 939 013
KvK: 41209946

Copyright Mainline 2023. Webdesign by Studio Odilo Girod, hosting & CMS by Blogbird.