Harm Reduction

Onze missie is het bevorderen van de gezondheid en het verbeteren van de rechtspositie van mensen die drugs gebruiken. Dit zonder primair het gebruik zelf terug te dringen en vanuit respect voor de situatie en keuzes van de individuele gebruiker.

Nationaal

Mainline scant de regio

Mainline ontwikkelde in 2016 en 2017 de Mainline Quickscan, waarbij veldwerkers van Mainline in relatief korte tijd de drugsproblematiek in een regio in kaart brengen.

Via gebruikers op straat, lokale deskundigen, drugsfora, veldwerkers, horecahouders en politie doet Mainline in alle lagen van de samenleving kennis op. 

Alkmaar, Zwolle en de gemeente Hof van Twente maakten gebruik van de Mainline Quickscan in 2016. Haarlem en Kampen in 2017.

Alcohol en lachgas

De Quickscan in Kampen bestond uit veldonderzoek, interviews met jongeren en uitgebreide input van professionals. Uit de scan bleek dat alcohol, waaronder ook binge drinken, redelijk geaccepteerd is, ook onder minderjarige jongeren. In Kampen bleek ook lachgas erg populair. Dit wordt op diverse uitgaansplekken verkocht. Over alcohol en lachgas wordt openlijk gesproken. Op andere drugs, die in mindere mate in bepaalde kringen worden gebruikt, rust meer een taboe in de gemeenschap.

Een quickscan in uw gemeente laten uitvoeren? Klik hier voor meer informatie.

5x Mainline magazine

Het Mainline magazine - een begrip in de drugsscene - kwam in 2017 vijf keer uit. Het jaar werd afgesloten met een snuifspecial. 

In 1991 werd het Mainline magazine opgericht, speciaal voor mensen die drugs gebruiken. Eerst voornamelijk voor heroïne- en basecokegebruikers. Tegenwoordig ook voor mensen die ketamine, ghb, nieuwe psychoactieve stoffen (NPS) of andere drugs gebruiken. Met interviews, gezondheidstips en nieuwsartikelen wordt zonder opgeheven vinger geïnformeerd over drugs, gezondheid en de straat. 

Het magazine wordt landelijk verspreid in inloophuizen, verslavingsinstellingen, sociale pensions en tippelzones. Voor veldwerkers en hulpverleners is het magazine de ideale manier om het gesprek over gebruik aan te gaan.

Inschrijven voor een jaarabonnement of een losse editie bestellen? 
Neem een kijkje in onze webshop.

Geen training is hetzelfde!

In 2017 gaf Mainline tientallen trainingen, workshops en presentaties over drugs en gezondheid door heel Nederland. 

Deelnemers komen uit de GGZ, verslavingszorg, maatschappelijke opvang en inloophuizen.

Populaire trainingen zijn ‘Complexe Contacten’ - over middelengebruik en psychiatrie - en ‘Koffie en Contact’ - over contact maken op een laagdrempelige manier.

Het chemsexteam gaf trainingen over druggebruik en seksueel risicogedrag bij mannen die seks hebben met mannen (MSM). 

De meeste instellingen geven de voorkeur aan verschillende elementen uit ons trainingsaanbod en krijgen een training of workshop op maat.

Voor meer informatie over ons trainingsaanbod, bekijk onze video.
126

keer bezocht Mainline de 
Nederlandse drugscenes 


2142

mensen werden in 2017 bereikt
door de veldwerkers van Mainline


15

steden bezocht Mainline om
voorlichting te geven over chemsex


Mainline maakt op laagdrempelige wijze contact met basecoke- en opiaatgebruikers,
maar ook met ghb-gebruikers, gemarginaliseerde jongeren en gebruikers van
middelen als ketamine en speed.

Seks op GHB

Mainline hield een enquete onder 61 mensen die GHB of GBL gebruiken. Gevraagd werd naar het gebruik, de hulpbehoefte, en wat ze doen om controle te houden. 

Vooral seks bleek een reden om ghb te gebruiken. Verder gaven gebruikers aan het graag te gebruiken voor party’s en afterparty’s. Opvallend was dat alle respondenten zeiden ghb te combineren met andere drugs.

De resultaten van deze enquête kun je terugvinden op onze website.


Website over Crystal Meth en Seks

Mainline ontwikkelde samen met Soa Aids Nederland de website sexntina.nl. Een unieke website voor mannen die seks hebben met mannen (MSM) volledig gericht op crystal meth (methamfetamine) en seks. 

Het doel is om MSM (mannen die seks hebben met mannen) te informeren over de gezondheidsrisico's van bepaalde drugs ('chems') tijdens de seks. Uit onderzoek van Mainline bleek dat er weinig kennis was onder MSM van gezondheidsrisico's en dat het zorgaanbod niet goed aansloot. 

Feitelijke info

Dankzij deze website van Mainline en Soa Aids Nederland hebben mannen toegang tot feitelijke info over chemsex. Zowel tips voor veiliger gebruik als stoptips worden gegeven. Handige adressen van zorgverleners met expertise van chemsex zijn samengevoegd in een zorgkaart.

De site is getest door mannen uit de doelgroep en verschillende professionals. Dankzij de Wereldgezondheidsorganisatie is er naast de Nederlandstalige ook een Engelstalige versie. 

Zie hier de website!

Meningen over basecoke en opiaten

69

basecoke- en opiaatgebruikers in 14 steden vulden een enquete in over druggebruik, gezondheid en controle houden. Ook werd gevraagd of hun leven er in de loop van de tijd op vooruit of achteruit is gegaan. De meningen verschillen.

26

gebruikers gaven aan last te hebben van psychische klachten als angsten, depressie of verwarring. 29 gebruikers lieten weten te kampen met longklachten, slechte benen of maag- en darmklachten.
Zie de volledige enquete hier

Gay datingsites onder de loep

Mainline analyseerde in 2017 elke twee maanden twee online gay dating sites. We hebben nu beter zicht op de manieren waarop online wordt gecommuniceerd over drugs in de gayscene. 

In november 2016 voerden twee universitair studenten in opdracht van Mainline een uitvoerige analyse uit van twee online gay dating sites: een populaire dating site, een privé slamgroep binnen deze site, en een hardcore dating site. Vervolgens deed Mainline elke twee maanden een analyse op diezelfde websites.

Druggebruik bleek vaker voor te komen dan op het eerste gezicht leek. Via codes en in besloten groepen wordt erover gesproken.

Op de hardcore dating site met meer dan 1200 Nederlandse leden heeft ongeveer de helft bij drugs 'yes' aangevinkt.

Van de meer dan 200 andere profielen, die bij drugs aanvinkten 'you can do it' of 'no answer', bleek een significant deel bij nadere inspectie zelf ook geen nee te zeggen tegen drugs.

Bovendien bleek het overgrote deel van de 180 mannen in de 'privé slamgroep' - groep voor mannen die shotten - hun voorkeur voor drugs of injecteren niet in hun openbare profiel te hebben vermeld, terwijl ze overduidelijk tot de gebruikende groep behoren. Ruim 120 profielen werden gevonden door te zoeken met de zoekterm 'slam'.

Klik hier voor meer informatie over de methodiek en de resultaten van deze monitor.

Hepatitis C screening in Amsterdam

Mainline ging in 2017 samen met de Regenboog Groep en GGD Amsterdam op zoek naar mensen met hepatitis C. Op locatie konden mensen een sneltest doen. 

In 12 maatschappelijke opvanginstellingen en 2 inloophuizen in Amsterdam konden de aanwezige cliënten en bezoekers een sneltest doen onder begeleiding van een verpleegkundige.

Bij 292 mensen werd gecheckt of ze in het verleden risico hadden gelopen op een infectie.


Maar liefst 93% van de mensen bleek ooit risico te hebben gelopen. Bij 284 mensen werd een speekseltest afgenomen door de verpleegkundige. De uitslag kon na een halfuur worden opgehaald. Een kleine vijf procent van de cliënten bleek hepatitis C in het lichaam te hebben. Ze kregen uitgebreid bloedonderzoek, ondersteuning en zijn nu in behandeling.

Het Hepatitis C-screeningproject wordt gecoördineerd door de Regenboog Groep, die voorafgaand aan de screenings de medewerkers van de instellingen trainde. 

Klik hier voor de resultaten van het project.

Speuren naar gebruikte spuiten

Mainline verzamelt sinds 2017 door het hele land gebruikte spuiten. Vervolgens wordt onderzocht welke drugs en versnijdingsmiddelen nog in de spuiten zitten. Hierdoor komen onder andere lokale verschillen in druggebruik aan het licht.

De spuitenanalyse is onderdeel van een Europees onderzoek naar de samenstelling van gebruikte spuiten. In opdracht van het Europees waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EMCDDA) coördineert het Franse waarnemingscentrum (OFDT) dit project. 

300 gebruikte spuiten

Het onderzoek vindt plaats in Nederland, Hongarije, Schotland, Zwitserland, Frankrijk en Zweden. 

Elk land verzamelt 300 gebruikte spuiten voor analyse, om gegevens te krijgen over druggebruik onder injecteerders.

In Nederland leidt het Trimbos Instituut dit onderzoek. Mainline is verantwoordelijk voor het verzamelen van de spuiten. Dit doet Mainline door het hele land in uiteenlopende drugsscenes en in samenwerking met lokale organisaties. 

De resultaten van het onderzoek worden begin 2018 verwacht.

Internationaal

Bridging the Gaps 2 (2016-2020)

Mainline is onderdeel van Bridging the Gaps. Met partners over de hele wereld zet dit programma zich in voor de gezondheid en rechten van mensen die drugs gebruiken, sekswerkers en LGBT. Het gezamenlijke doel: een eind maken aan AIDS.

Mainline is binnen dit programma de expert op het gebied van druggebruik. Met steun van het Ministerie van Buitenlandse Zaken financiert en bouwt Mainline harm reduction projecten op. In 2017 was dit in samenwerking met partners in Indonesië, Kenia, Nepal, Pakistan en Zuid-Afrika.

Bridging the Gaps begon in 2016 aan een tweede ronde die loopt tot 2020. In dit jaarverslag worden een aantal mooie resultaten uitgelicht.


Uppers en harm reduction

In 2017 startte Mainline een ambitieus onderzoek naar harm reduction voor mensen die uppers gebruiken. Denk daarbij aan crystal meth, speed of cocaïne. Het onderzoek neemt wereldwijd 7 drugsinterventies onder de loep.

Na een literatuurstudie en een zoektocht onder collega's uit het harm reduction veld, vonden we uiteindelijk zeven zeer uiteenlopende en inspirerende voorbeelden.


Wat voor harm reduction-interventies bestaan er bijvoorbeeld voor basecokegebruikers in Brazilië? Of voor meth-gebruikers in Indonesië? Ook bekeken we een pipe-exchange in Canada, supportgroepen in Zuid-Afrika en natuurlijk gebruikersruimten in eigen land.

Het onderzoek loopt tot medio 2018. Dit project wordt gesteund door het 'Global Partnership on Drug Policies and Development (GPDPD) - onderdeel van het Duitse 'Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH'.

Vrouwen aan zet in het Midden-Oosten

Mainline ontwikkelde in opdracht van MENAHRA een lobbyplan. Het doel: mensen in het Midden-Oosten in staat stellen om te lobbyen voor vrouwen die drugs gebruiken. En dit is hard nodig - vrouwen worden vaak vergeten, maar lopen ondertussen grote gezondheidsrisico's door hun druggebruik.


Het eindresultaat is een praktisch document dat gebruik maakt van internationale richtlijnen.

Werk je bij een organisatie die harm reduction-diensten aanbiedt in het Midden-Oosten? Ben je onderdeel van een lokale mensenrechtenorganisatie? Of ben je gewoon iemand die zich het lot van deze groep aantrekt? Lees onze praktische gids!

Georgië: vrijkomen na de cel

In Georgië werkt Mainline met ondermeer Tanadgoma aan het thema 'transitiemanagement'. Simpel gezegd is dat steun bij de overgang van een leven in de cel naar een leven in vrijheid.

De vraag dringt zich op: hoort iemand die in de cel zit voor zijn druggebruik daar eigenlijk wel thuis? Of is er een alternatief?Shabu in Indonesië

In Indonesië hebben we ons werk voor meth-gebruikers versterkt. Toen de prijs van heroïne enkele jaren geleden plotseling snel steeg, stapten veel mensen in Indonesië over op crystal meth. De spuit ruilden ze in voor zelfgefabriceerde pijpjes. 

Dat vraagt om andere gezondheidspreventie. Minder gericht op opiaten en op het verschaffen van schone spuiten. Meer gericht op mentale gezondheid en het inbouwen van rust. Het devies: eet, drink, slaap.

Karisma foundation in Jakarta heeft in 2017 meer en betere diensten geleverd aan mensen die meth (shabu) gebruiken. Een uitbreiding van de pilot naar Makassar in Sulawesi zit in de pijplijn.


Baanbrekend onderzoek 
Ook werd een baanbrekend onderzoek naar crystal meth van Atma Jaya Catholic University dankzij steun van Mainine uitgevoerd. Ze onderzochten de hiv-prevalentie onder 1500 meth-gebruikers. Ze blijken een verhoogd risio te hebben om hiv en hepatitis C op te lopen - ook diegenen die niet injecteren. Dit betekent dat seksueel risicogedrag onder invloed van crystal meth een belangrijke rol speelt in hiv-overdracht.

LBH Masyarakat deed met Mainlines steun een onderzoek naar drug treatment in Indonesië. In de wirwar van mogelijkheden wijzen zij de weg en geven ze aanbevelingen.

Harm reduction in Nepal

1639

gebruikers in Kathmandu, Nepal werden getest op hiv, seksueel overdraagbare aandoeningen en Hepatitis C.

2944

mensen ontvingen methadon of buprenorphine ter vervanging van straatheroïne of ontvingen schone naalden en spuiten om veilig te injecteren.


Mainline: advies en expertise op maat

Mainline ontwikkelde in 2017 een business plan met behulp van een small grant van het Aidsfonds.

Mainline adviseert nu over de inkoop van harm reduction-materialen zoals spuiten en naalden, stericups en andere parafernalia.

Inmiddels is ons 'consultancy' aanbod verder uitgebreid.

Bekijk hier onze expertise!Vrouwenproject in Kenia

De heroïnehandel floreert in Mombasa, Kenia. Speciaal voor vrouwelijke gebruikers startte Mainline in samenwerking met MEWA een project. 

Het bespreekbaar maken van problemen, organiseren van supportgroepen voor vrouwen, toegang tot testservices, schone naalden en condooms zijn enkele voorbeelden van diensten voor vrouwen. Maar MEWA zet zich ook in voor speciale zorg rond de zwangerschap en kinderen.

Begin 2018 wordt een extra training gegeven door Mainline en een vrouwelijke dokter van de Pakistaanse organisatie Nai Zindagi. Het doel is om outreachwerkers en hulpverleners te voorzien van juiste kennis en vaardigheden om deze vrouwen te helpen.

De trainingsmodule die Mainline ontwikkelt, wordt onderdeel van het nationale curriculum in Kenia om hiv te bestrijden.

Spuitenruil en methadon in Zuid-Afrika

36.825

mensen hadden toegang tot schone spuiten, condooms, informatie over overdosis en gezondheid dankzij steun van Mainline aan OUT Wellbeing. OUT biedt efficiënte, maar vooral ook menselijke hulp aan druggebruikers: iets wat keihard nodig is in het ruwe straatleven van Pretoria, Zuid-Afrika.

3

nieuwe plekken in Zuid-Afrika boden in 2017 voor het eerst methadon aan. Enkele honderden mensen hadden baat bij de verstrekking. Het doel is uiteraard om methadon voor meer mensen toegankelijk te maken. Mainline steunt de TB/HIV Care Association bij dit belangrijke werk.


Pakistan innoveert

Nai Zindagi in Pakistan vindt altijd innovatieve wegen om de behandeling van hiv te verbeteren. In een nieuwe pilot brengt de organisatie aidsremmers naar de mensen toe. Dit maakte in 2017 al een enorm verschil: in een groot land als Pakistan - met beperkte hiv-zorg - hoeven mensen geen dagen meer te reizen om hun medicatie op te halen.

Lees hier meer over de innovaties van deze bijzondere partner.

1098

bezoekers per maand
op onze website

Leer alles over Mainline
en harm reduction


471

likes op onze
Nationale Facebook-page

Gericht op educatie en
interactie met gebruikers

1347

likes op onze
Internationale Facebook-page

Gericht op internationale harm reduction organisaties


Financiën 2017

Ons Team

Maak kennis met de mensen achter Mainline! Wat ze doen als ze niet op het hoofdkantoor in Amsterdam zijn? De veldwerkers gaan wekelijks het land in om zich onder te dompelen in de lokale drugsscene. Voor het magazine worden interviews gehouden door het hele land. De internationale medewerkers reizen de wereld over om projecten te ondersteunen en onderzoek te doen, en op kantoor komt alles samen.

Wat de Mainliners gemeen hebben? Ze zijn street wise, betrokken en deskundig. 

Rian Warmoeskerken Programma Manager Nationaal
Sara Woods Projectleider Nationaal
Guido van Diepen Hoofdredacteur
Toon Broeks Veldwerker & Redacteur
Annet Vogelaar Veldwerker & redacteur
Ingrid Bakker Chemsex team
Leon Knoops Chemsex team
Sjef Pelsser Chemsex team - Online veldwerk
Ferry Barendregt Trainer
Machteld Busz Programma Manager Internationaal & Directeur
Monica Carriere Projectleider Kenia & Zuid-Afrika
Nick Veldwijk Projectleider Pakistan & Nepal
Hatun Eksen Projectleider Indonesië
Joost Breeksema Onderzoek, Monitoring en Evaluatie
Muna Handulle Projectleider
Rafaela de Quadros Rigoni
Onderzoeker
Simon Williams Trainer
Herman Kalter Financieel beheerder
Desiree van Dok Office manager
Anca Iliescu Bibliothecaris
Mick Jonkman Marketing, Communicatie & Sociaal Ondernemerschap
Bart Engel
Sociaal Ondernemerschap: Strategie & Advies
Copyright Mainline 2022. Webdesign by Studio Odilo Girod, hosting & CMS by Blogbird.