ENGLISH
 

Mainline internationaal

Mainline werkt al bijna 25 jaar met middelengebruikers in Nederland. We geloven in een respectvolle, flexibele en pragmatische benadering van mensen die drugs gebruiken. Wij hebben geen oordeel klaar en willen in de eerste plaats weten wat er speelt in de levens van druggebruikers.

Al 25 jaar werkzaam in binnen- en buitenland
Mainline heeft in Nederland gezien welk beleid werkt en begrijpt hoe complex middelenafhankelijkheid kan zijn. Ook hebben we een duidelijke visie op de maatschappelijke problemen rondom druggebruik. Wij delen daarom graag onze ervaring met lokale organisaties in andere landen. Op die manier bereiken we uiteindelijk steeds meer gebruikers met betrouwbare informatie en goede zorg.


Schrijnende omstandigheden
In veel landen worden middelengebruikers opgejaagd. De politie arresteert ze om hun gebruik en sluit ze soms voor jaren op. In sommige landen moeten mensen gedwongen afkicken onder schrijnende omstandigheden. Middelengebruikers worden veelal mishandeld en uitgesloten door de gemeenschap. Ook de families van gebruikers hebben vaak weinig begrip met mogelijk verstoting tot gevolg.

Dit maakt druggebruikers tot een geïsoleerde, kwetsbare groep. Maatschappelijke uitsluiting en afhankelijkheid van drugs leiden bovendien tot een laag zelfbeeld bij gebruikers. Druggebruikers ervaren weinig controle over hun leven. Mainline weet dat dit anders kan.

Doelstellingen team Internationaal

Kwaliteit van leven bevorderen & bestrijding infectieziekten
Mainline bevordert de kwaliteit van leven en de gezondheid van gebruikers wereldwijd. Niet alleen in het belang van individuele gebruikers, maar ook om te voorkomen dat infectieziekten als hepatitis, tuberculose en hiv/aids zich verspreiden.

Harm reduction en capaciteit opbouw
Mainline werkt vanuit het perspectief van harm reduction en versterkt de capaciteit van lokale partners in Oost-Europa, Afrika en Azië door directe ondersteuning bij de implementatie van diensten en door organisatieopbouw.

Zelfredzaamheid en eigenwaarde vergroten
Mainline staat voor een integrale aanpak om middelengebruikers te ondersteunen en hun zelfredzaamheid en eigenwaarde te vergroten. Wij hebben hiervoor een model ontwikkeld die continuïteit van zorg biedt waarbij bijvoorbeeld ook aandacht is voor werk en inkomen.

Stigma op middelengebruik doorbreken
Mainline doorbreekt het stigma op middelengebruik, onder andere via het programma Bridging the Gaps waarbij in samenwerking met een brede groep partners een gezamenlijke lobby wordt gevoerd richting overheden.

Mensenrechten voor drugsgebruikers
Mainline promoot een mensenrechtenbenadering voor druggebruikers. Alle mensen hebben recht op toegang tot goede gezondheidszorg, juridische bijstand en een menswaardig bestaan.

Copyright Mainline 2023. Webdesign by Studio Odilo Girod, hosting & CMS by Blogbird.