ENGLISH

Mainline magazine over ghb

Hoeveel GHB past er in een coladopje? Hoe komt het dat mensen bewusteloos raken door een milliliter te veel? En waarom weigeren sommige opvangcentra mensen die ghb gebruiken? Deze en meer vragen worden beantwoord in het gloednieuwe Mainline magazine.

Verder een interview met schrijfster Renee Kelder over haar seksuele grenzen, of het gebrek daaraan, als ze ghb gebruikte, een reportage vanuit een ghb-detoxkliniek en openhartige persoonlijke interviews over het wel en wee op ghb.

Alvast een aantal artikelen lezen:

Inhoudsopgave van de nieuwste Mainline over GHB
Noem het stofje bij zijn naam
GHB in een notendop


Alle Mainline magazines (vanaf 2014 | #3) zijn te vinden in de webshop. Bij de uitgaven vanaf 2016 zijn een aantal artikelen online te lezen.

Wilt u een specifieke uitgave lezen en thuis of op kantoor ontvangen, dan bestelt u deze in een handomdraai via onze webshop. Het tijdschrift is als los nummer en als abonnement verkrijgbaar.

Naar de webshop

Onze veldwerk activiteiten


Informeren

Tijdens het veldwerk voeren we voorlichtingsgesprekken en verwijzen we door naar de plekken waar men passende hulp kan krijgen. We stimuleren veiliger gebruik met als doel infectieziekten en gezondheidschade te voorkomen.

De informatie die we bieden is vrijblijvend en onbevooroordeeld. Als gebruikers een hulpvraag hebben, zijn we present. Vanuit die onafhankelijke positie horen we wat er speelt en wat er nodig is. Het stelt ons bovendien in staat om onze opgedane kennis praktisch in te zetten. Bijvoorbeeld via ons voorlichtingsmateriaal en onze trainingen.

Voorlichtingsmateriaal
De signalen die de veldwerkers van Mainline oppikken vertalen we naar/in uiteenlopend voorlichtingsmateriaal. Doel is dat gebruikers zich er in herkennen. We bespreken allerlei onderwerpen en benoemen problemen waar gebruikers mee kampen.

Een overzicht:

Het lifestyle magazine Mainline

Folders & brochures

Rapporten & onderzoek

Themabrieven (hepatitis C en/of hiv)
Signaleren

We verrichten ook veldonderzoek onder groepen waarvan het vermoeden bestaat dat ze gezondheidsrisico's lopen en/of vormen.

We doen onderzoek naar groepen mensen die:
• gezondheidsrisico’s lopen samenhangend met het middelengebruik,

• daarbij een mogelijk risico voor de volksgezondheid vormen,

• in een marginale maatschappelijke positie verkeren of daarin dreigen te geraken.

Daarbij onderzoeken we onder andere:
• de ins & outs van het gebruik en hun leefwereld,

• welke (harm reduction) informatiebehoefte er is,

• hoe de toegang tot zorg is en of bestaande zorg aansluit.


Waakhond

In het signaleren van trends onder doelgroepen en lacunes in het hulpaanbod, vervult Mainline een belangrijke 'waakhond' functie. We zoeken altijd de samenwerking met relevante partijen in het veld,

zodat we samen kunnen werken aan verbetering van het aanbod en de emancipatie van de verschillende doelgroepen.Digitaal jongeren magazine apexx

Aan informatie over drugs ontbreekt het niet op het web. Toch biedt Mainline met Apexx, een digitaal jongeren magazine vol info-tainment een sprankelende aanvulling.

Jongeren zelf aan het woord
In Apexx komen jonge gebruikers zelf aan het woord en wordt hun ervaringswereld ontgonnen.
Het digitale magazine staat vol informatie over de voor- én nadelen van middelengebruik.

Door met het magazine de discussie over druggebruik open te breken, worden jonge probleemgebruikers gericht geïnformeerd en doorverwezen naar die plekken waar ze meer informatie en hulp kunnen krijgen.

Online platform
apexx.nl is inmiddels niet meer actief, maar de oude nummers zijn nog online te lezen, klik hier: apexx.nl

Wij streven naar het opzetten van een online platform van het Mainline magazine.
Copyright Mainline 2017. Webdesign by Studio Odilo Girod, hosting & CMS by Blogbird.