ENGLISH

Inloopavonden chems en seks verdubbeld

Maandelijks bieden wij op woensdagavonden een spreekuur voor zowel homomannen die chems gebruiken als voor mannen die zijn gestopt. Wegens de grote behoefte en animo zijn de avonden verdubbeld. Bekijk alle data.Er zijn avonden voor:


1. mannen die chems gebruiken

Gaat o.a. over:

 • Hoe behoud je zelfcontrole,
 • beperk je de negatieve kanten van gebruik,
 • wat zijn eventuele valkuilen tijdens gebruik?


2. mannen die met chems zijn gestopt

 • Hoe blijf je clean?
 • Hoe ga je om met de verleiding van apps en datingprofielsites?Inloopavonden - in 2017

1e en 3e woensdag van de maand

Voor mannen die chems gebruiken:

 • 3 mei |  7 en 21 juni     

 • 5 en 19 juli |  2 en 16 aug |  6 en 20 sept

 • 4 en 18 oktober |  1 en 15 nov | 6 en 20 dec

2e en 4e woensdag van de maand

Voor mannen die met chems zijn gestopt:

 • 10 mei | 14 en 28 juni

 • 12 en 26 juli | 9 en 23 aug | 13 en 27 sept

 • 11 en 25 okt | 8 en 22 nov | 13 dec


Locatie en tijd

De inloopavonden vinden plaats in een veilige en ongedwongen setting waar gebruikservaringen worden gedeeld en tips & tricks gegeven omtrent bewust gebruik van chems. 

Tijd: van 20 tot 22 uur.
Adres: Frederik Hendrikstraat 111, Amsterdam (kantoor Mainline)

Meer weten? Bel of mail Leon Knoops:
020 68 22 660  |  l.knoops@mainline.nl


Onze veldwerk activiteiten


Informeren

Tijdens het veldwerk voeren we voorlichtingsgesprekken en verwijzen we door naar de plekken waar men passende hulp kan krijgen. We stimuleren veiliger gebruik met als doel infectieziekten en gezondheidschade te voorkomen.

De informatie die we bieden is vrijblijvend en onbevooroordeeld. Als gebruikers een hulpvraag hebben, zijn we present. Vanuit die onafhankelijke positie horen we wat er speelt en wat er nodig is. Het stelt ons bovendien in staat om onze opgedane kennis praktisch in te zetten. Bijvoorbeeld via ons voorlichtingsmateriaal en onze trainingen.

Voorlichtingsmateriaal
De signalen die de veldwerkers van Mainline oppikken vertalen we naar/in uiteenlopend voorlichtingsmateriaal. Doel is dat gebruikers zich er in herkennen. We bespreken allerlei onderwerpen en benoemen problemen waar gebruikers mee kampen.

Een overzicht:

Het lifestyle magazine Mainline

Folders & brochures

Rapporten & onderzoek

Themabrieven (hepatitis C en/of hiv)
Signaleren

We verrichten ook veldonderzoek onder groepen waarvan het vermoeden bestaat dat ze gezondheidsrisico's lopen en/of vormen.

We doen onderzoek naar groepen mensen die:
• gezondheidsrisico’s lopen samenhangend met het middelengebruik,

• daarbij een mogelijk risico voor de volksgezondheid vormen,

• in een marginale maatschappelijke positie verkeren of daarin dreigen te geraken.

Daarbij onderzoeken we onder andere:
• de ins & outs van het gebruik en hun leefwereld,

• welke (harm reduction) informatiebehoefte er is,

• hoe de toegang tot zorg is en of bestaande zorg aansluit.


Waakhond

In het signaleren van trends onder doelgroepen en lacunes in het hulpaanbod, vervult Mainline een belangrijke 'waakhond' functie. We zoeken altijd de samenwerking met relevante partijen in het veld,

zodat we samen kunnen werken aan verbetering van het aanbod en de emancipatie van de verschillende doelgroepen.Digitaal jongeren magazine apexx

Aan informatie over drugs ontbreekt het niet op het web. Toch biedt Mainline met Apexx, een digitaal jongeren magazine vol info-tainment een sprankelende aanvulling.

Jongeren zelf aan het woord
In Apexx komen jonge gebruikers zelf aan het woord en wordt hun ervaringswereld ontgonnen.
Het digitale magazine staat vol informatie over de voor- én nadelen van middelengebruik.

Door met het magazine de discussie over druggebruik open te breken, worden jonge probleemgebruikers gericht geïnformeerd en doorverwezen naar die plekken waar ze meer informatie en hulp kunnen krijgen.

Online platform
apexx.nl is inmiddels niet meer actief, maar de oude nummers zijn nog online te lezen, klik hier: apexx.nl

Wij streven naar het opzetten van een online platform van het Mainline magazine.
Copyright Mainline 2017. Webdesign by Studio Odilo Girod, hosting & CMS by Blogbird.