ENGLISH
Nieuwsbrief  

Crystal meth-gebruik en injecteren van drugs onder MSM

Nederland

Het gebruik van crystal meth neemt de laatste jaren toe in de Europese gayscene. Ook in Nederland is deze superspeed in bepaalde homonetwerken populair. Leon Knoops, veldwerker bij Mainline, sprak afgelopen jaar met tientallen mannen die meth gebruiken in combinatie met seks. Mainline en Soa Aids Nederland brachten samen een signaleringsrapport (Tina & Slammen) uit.

Het rapport informeert professionals in de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en hiv-en soa-zorg over dit fenomeen

De middelen worden vlak voor of tijdens de seks gebruikt hoewel er geen actuele landelijke cijfers voorhanden zijn, lijkt het vooralsnog om een kleine groep mannen te gaan die crystal meth gebruikt. Ook de groep mannen die kiest voor het injecteren van drugs lijkt vooralsnog klein.

Crystal meth is duur (100 tot 150 euro per gram) maar zal naar verwachting verder in prijs dalen.
Het is denkbaar dat het gebruik van dit middel zich dan uitbreidt naar een grotere groep MSM.

De negatieve gevolgen van frequent crystal meth-gebruik en het injecteren van drugs kunnen zo groot zijn, dat ze niet meer opwegen tegen het genot van gebruik. Frequent crystal meth-gebruik kan leiden tot een zeer slechte seksuele, fysieke en geestelijke gezondheid.

Uit het rapport blijkt dat MSM die crystal meth gebruiken en/of slammen vaak een gebrek aan kennis hebben over het voorkomen van (seksuele) risico’s.

In Nederland hebben we nog geen goed antwoord op deze nieuwe trend in middelen- gebruik bij de seks, terwijl de informatie- en hulpbehoefte onder de groep gebruikers groot is.


Aanbevelingen
Mainline en Soa Aids Nederland zien mogelijkheden voor een betere monitoring, preventie en zorg. Ze doen in het rapport aanbevelingen aan instellingen in de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en hiv- en soa-zorg.


Onderzoek
Het rapport is geschreven aan de hand van diverse bronnen. Er is een analyse verricht van Nederlandse cijfers over chemsex (middelen- gebruik bij de seks), crystal meth-gebruik en slammen.

Kwalitatieve data zijn verzameld door middel van interviews met 27 mannen die crystal meth gebruiken en/of slammen.

Daarnaast is verkennend onderzoek gedaan onder professionals in de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, crisisopvang, huisartsenzorg en hiv- en soa-zorg.

Contactpersoon: Leon KnoopsRapport | onderzoek

Signaleringsrapport
'Tina en slammen'

Samenvatting
van het rapport


Hulp

  • Crystal Meth Anonymous
    Elke zaterdag, 12.30 - 13.30u, Jacob Obrechtstraat 93, Amsterdam. Lees meer
     
  • Inloopavonden Chems en seks
    Elke woensdag, 20.00 - 22.00u, Frederik Hendrikstraat 111, Amsterdam. Lees meer


Meer lezen?

Onze huidige projecten


Harm reduction voor stimulantgebruikers

Mainline-GIZ onderzoek

Mainline onderzoekt momenteel de ‘best practices’ in verschillende landen op het gebied van harm reduction-interventies voor gebruikers van stimulanten. Het project wordt ondersteund door Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) onder het programma Global Partnership on Drug Policies and Development (GPDPD).

> Lees meer
nationaal

Crystal meth-gebruik en injecteren van drugs onder MSM

Nederland

Het gebruik van crystal meth neemt de laatste jaren toe in de Europese gayscene. Ook in Nederland is deze superspeed in bepaalde homonetwerken populair. Leon Knoops, veldwerker bij Mainline, sprak afgelopen jaar met tientallen mannen die meth gebruiken in combinatie met seks. Mainline en Soa Aids Nederland brachten samen een signaleringsrapport (Tina & Slammen) uit.

> Lees meer
internationaal

GHB overdosis preventie

Nederland & België

In een veranderde maatschappij, waarbij mensen experimenteren met nieuwe soorten drugs, is een urgente noodzaak om kennis op te doen van overdosis risico’s onder mensen die andere drugs (dan opiaten zoals heroine) gebruiken.

> Lees meer
nationaal

Hepatitis C - Amsterdam

Nederland

In 2014 deed Mainline onderzoek naar risicoprevalentie en kennis op het gebied van Hepatitis C (HCV) onder bezoekers van laagdrempelige dag-inloopvoorzieningen in Amsterdam. Afgelopen februari 2017 is het HCV Project Amsterdam gestart: Bewustwording, opsporing en toeleiding tot effectieve Hepatitis C zorg; Naar virus-eliminatie onder (ooit) injecteerders in Amsterdam.

> Lees meer
nationaal

QUICK SCAN: middelengebruik jongeren in Twente

Nederland

In opdracht van de gemeente Hof van Twente deed Mainline in 2016 een quick scan om het middelengebruik onder jongeren en jongvolwassenen in kaart te brengen. Het blijkt dat veel jongeren, ook 14/15 jarigen, regelmatig drinken. Lees het rapport en de aanbevelingen.

> Lees meer

Mainline: doping in de recreatieve sport

Mainline is onderdeel van een nieuw Europees project dat twee online interventies voor ‘Performance and Image Enhancing Drugs (PIED)’ toetst. Objectieve informatie over dit onderwerp is mondjesmaat beschikbaar, maar er wordt al jaren van uit gegaan dat het gebruik van PIED in de recreatieve sport toeneemt. Het gaat hier dan om middelen die mensen (zouden) helpen bij het afvallen en/of het sneller kweken van spieren. 

> Lees meer
internationaal

Bridging the Gaps 2 - 2016 t/m 2020

Indonesië, Kenia, Nepal, Pakistan, Zuid-Afrika, Tanzania (NIEUW!)

Het Bridging the Gaps programma heeft een tweede ronde financiering ontvangen van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Daardoor kunnen we ons tot 2020 blijven inzetten om de gezondheid en rechtspositie van druggebruikers, sekswerkers en lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LHBT) mensen in bovenstaande zes landen te verbeteren.

> Lees meer

Onze afgeronde projecten

internationaal

Bridging the Gaps 1 - 2012 t/m 2016

Indonesië, Kenia, Nepal, Pakistan en Zuid-Afrika

Mainline werkt via dit programma aan de verbetering van mensenrechten en de gezondheid van druggebruikers in bovenstaande vijf landen. Het Bridging the Gaps programma liep van 2012 tot 2016. Wegens succes is het programma verlengd en zal onder de naam 'Bridging the Gaps 2' lopen tot 2020!

> Lees meer
nationaal

MSM, middelengebruik en seksueel risicogedrag

Nederland

Mainline en de Schorerstichting voerden in 2009 een kwalitatief onderzoek uit naar mannen die seks hebben met mannen (MSM), middelengebruik en risicogedrag.

> Lees meer
nationaal

Signalerings rapport mannelijke sekswerkers

Nederland

Op initiatief van Mainline vond in nauwe samenwerking met de GGD Amsterdam binnen het Prostitutie & Gezondheidscentrum 292 tussen november 2013 en februari 2014 een voorverkenning plaats onder mannelijke en transgender sekswerkers.

> Lees meer
nationaal

Swingen: ​middelengebruik en seksuele keuzes

Nederland

In 2011 deed Mainline een voorverkenning onder swingers om meer zicht te krijgen op de aard, functie en combinaties van middelengebruik. Het doel hiervan was om een gerichter beeld te krijgen van de meerwaarde, motieven en invloed van middelengebruik op seksuele keuzes.

> Lees meer
internationaal

Back to society

Georgië

Dit project - dat liep van 2014 t/m 2015 - geeft aandacht aan de specifieke behoeften van mensen die uit de gevangenis komen.

> Lees meer
nationaal

Vooroordelen middelengebruik & hiv positief

Nederland

De Open Universiteit deed onderzoek naar hiv en stigma in de zorg. Met hulp van Mainline is extra gekeken naar stigma en middelengebruikers die hiv-positief zijn. Ofwel, de vooroordelen waar zij mee te maken hebben.

> Lees meer
Copyright Mainline 2018. Webdesign by Studio Odilo Girod, hosting & CMS by Blogbird.