ENGLISH

Reactie op media aandacht slamfolder

Mainline publiceerde in samenwerking met ervaringsdeskundigen in maart 2015 de folder ‘Slammen; do’s & don’ts’ om de gezondheidsschade die mannen ondervinden van injecteren te verkleinen. 

Lees hier waarom:

Over Mainline
Stichting Mainline geeft gezondheidsvoorlichting aan actieve middelengebruikers met als doel het bevorderen van hun gezondheid en levenskwaliteit. Al onze activiteiten zijn gestoeld op de beginselen van harm reduction, het beperken van gezondheidschade bij drugsgebruik*. Waar andere organisaties zich alleen richten op preventie van drugsgebruik, richt Mainline zich op de mensen die toch blijven gebruiken en daar gezondheidsschade van ondervinden.

Mainline is in 1990 ontstaan om de hiv-epidemie onder injecterende drugsgebruikers in te dammen. Door heroïnegebruikers in te lichten over het gebruik van schone naalden, veilig injecteren en alternatieven voor shotten, is de hiv-epidemie een halt toegeroepen. Momenteel zijn er vrijwel geen nieuwe hiv-infecties onder injecterende heroïnegebruikers.

Toename van gezondheidsschade
Het injecteren van drugs neemt sinds een aantal jaren in bepaalde subscenes van de gayscene echter weer toe. Daarom is Mainline middelengebruik onder homo- en bimannen gaan onderzoeken.

De gayscene is vaak trendsetter op het gebied van nieuwe middelen, bijvoorbeeld met GHB, GBL en ketamine, en daarmee een mogelijke indicator voor bredere volksgezondheidsrisico’s. Internationaal fenomeen
Sinds 2010 kwamen er steeds meer signalen van zowel mannen uit de gayscene als zorgprofessionals over de opkomst van het gebruik van crystal meth en het intraveneus injecteren van drugs (slammen genoemd) onder specifieke seksnetwerken in de gay scene. Deze signalen werden door online veldwerk van Mainline bevestigd.

Mainline houdt nauw contact met organisaties als GGD Amsterdam, COC, Hiv Vereniging en Soa Aids Nederland om de toenemende gezondheidsproblemen onder drugsinjecterende en crystal meth-gebruikende homomannen in kaart te brengen en aan te pakken.

De toename van (injecterend) drugsgebruik onder bepaalde groepen homomannen is een internationaal fenomeen, zo bleek uit het Europese Chemsex Forum in Londen 2016. Tijdens het congres met 200 participanten uit 22 verschillende West Europese landen werd deze trend overal terug herkend en bevestigd. In steden als Berlijn, Londen, Parijs, Barcelona trekken zorgprofessionals aan de bel vanwege de toegenomen gezondheidsrisico’s ten gevolge van slammen. 


Mainline onderzoek

Eind 2014 startte Mainline met het interviewen van homomannen die ervaring hebben met het gebruik van crystal meth. Voor meer info, lees het Onderzoeksrapport.

Uit het onderzoek bleek dat de betreffende mannen weinig tot geen basiskennis hebben van veilig injecteren. Mannen die injecteren lopen relatief veel gezondheidsproblemen op. Denk daarbij aan:

 • verhoogd risico op hiv en hepatitis C overdracht,

 • naalden en spuiten delen,

 • meerdere keren dezelfde naald gebruiken,

 • overdosering,

 • blauwe plekken en abcessen,

 • craving en terugval,

 • paranoia, psychoses, depressie en achtervolgingswaanzin,

 • kapotte en onbruikbare aders.


Folder over veilig injecteren

 • De meeste respondenten gaven aan online te hebben gezocht naar informatie over veilig slammen, maar tevergeefs. Als gevolg namen de mannen vaak de naald ter hand zonder gedegen kennis en ervaring, met alle gevolgen van dien.

 • Aan de hand van de interviews publiceerde Mainline, in samenwerking met ervaringsdeskundigen, in maart 2015 de folder ‘Slammen; do’s & don’ts’ om de gezondheidsschade die mannen ondervinden van injecteren te verkleinen. 

 • De folder wordt zeer selectief verspreid, alleen onder gebruikers die op dat moment al injecteren en onder zorgprofessionals die met deze mannen werken.

 • Tijdens het Europese Chemsex Forum ontving Mainline positieve feedback op de folder, de ‘tone of voice’ en de neutrale gedegen informatieverstrekking. Inmiddels is de folder door twee Engelstalige harm reduction organisaties vertaald en verspreid.


Het doel van de folder is:

 • voorkomen en verminderen van de overdracht van infectieziekten zoals hiv en hepatitis C,

 • het risico op op abcessen verkleinen,

 • aanreiken van handvatten qua gebruiksduur, combigebruik en gebruikstechniek om meer zelfcontrole te behouden,

 • het fenomeen slammen zonder moreel oordeel bespreekbaar maken in de gayscene,

 • aanbieden van een praktische tool voor professionals die met mogelijke injecterende homomannen in contact komen. Verschillende soa-verpleegkundigen en hiv-consulenten gebruiken de folder om met actieve slammers het gesprek aan te gaan. 


Toekomst
Mainline vindt het belangrijk dat er meer aandacht komt voor de gezondheidsproblemen van deze groep en is blij met de eerdere vragen die recentelijk zijn gesteld in de Amsterdamse raad over toename van crystal meth. Mainline pleit voor meer onderzoek naar deze groep en de aansluiting van de huidige zorg op de gezondheidsproblemen die ontstaan door slammen.

Harm reduction is een bewezen kosteneffectieve methode - onderschreven door staatsecretaris Van Rijn - om zowel de gezondheid van individuele drugsgebruikers als de volksgezondheid als geheel te bevorderen.


Voor meer informatie, neem contact op met Machteld Busz: m.busz@mainline.nl

Copyright Mainline 2017. Webdesign by Studio Odilo Girod, hosting & CMS by Blogbird.