ENGLISH
Nieuwsbrief  

Signaalrapportage opiaatbehandeling vanuit een gebruikersperspectief

In 2017 verschijnt de zorgstandaard opiaatverslaving. Bij het ontwikkelen van richtlijnen hiervoor is het belangrijk om aan te sluiten bij de beleving en wensen van cliënten van de opiaatbehandeling binnen de verslavingszorg in Nederland. Mainline deed een peiling.

Interviews met gebruikers

In het voorjaar van 2016 gingen veldwerkers van Mainline het land in om gebruikers te interviewen over hun ervaringen binnen de methadon behandeling.

Wij spraken met 50 mensen over uiteenlopende zaken als:

  • hun visie op methadon,

  • de relatie met de behandelaar,

  • de openingstijden en bereikbaarheid van de verstrekking,

  • welke zorg er wordt gegeven,

  • hoe de inspraak in de behandeling wordt ervaren,

  • hoe gebruikers zich bejegend voelen en welke klachten ze hebben.

Frequentie en ondersteuning verbeteren

Al met al waren de gebruikers best tevreden en wij dus ook. Toch valt er altijd nog wat te verbeteren. Vooral de verstrekkingsfrequentie en het gebrek aan ondersteuning als men van de methadon af wil waren regelmatig terugkerende twistpunten.

Aansluiten bij de behoefte voor goede zorgrichtlijn opiaatverslaving

Deze rapportage is een peiling naar de tevredenheid onder cliënten van de opiaatbehandeling binnen de Nederlandse verslavingszorg en laat zien wat de gebruikers voor waardering gaven en waarom. 

Met dit rapport hopen wij een bijdrage te leveren bij het opstellen van goede richtlijnen voor de zorgstandaard opiaatverslaving. 


Bekijk het Signaalrapport OpiaatbehandelingMeer lezen?

Methadon behandeling in Nederland
Maarten Beijer deed onderzoek naar de richtlijnen en clientparticipatie in opioïden substitutie behandeling in Nederland. Lees meer (rapport is in het Engels)


Copyright Mainline 2018. Webdesign by Studio Odilo Girod, hosting & CMS by Blogbird.