ENGLISH

Mainline magazine: GHB

Hoeveel GHB past er in een coladopje? Hoe komt het dat mensen bewusteloos raken door een milliliter te veel? En waarom weigeren sommige opvangcentra mensen die ghb gebruiken? Deze en meer vragen worden beantwoord in het gloednieuwe Mainline magazine.

Inkijkje via onze webshop
Alle Mainline magazines (vanaf 2014 | #3) zijn te vinden in de webshop. Bij de uitgaven vanaf 2016 zijn een aantal artikelen online te lezen. Wilt u het hele blad lezen, dan bestelt u deze in een handomdraai.

Naar de webshopZelfbeeld gebruikers versterken


De toon en inhoud van de artikelen sluiten aan bij het kennisniveau en de leefwereld van drug- gebruikers in Nederland. Mainline is nooit belerend en de artikelen zijn gebaseerd op veldwerk.

De achterliggende gedachte is om door middel van het blad het zelfbeeld van gebruikers te versterken.

Ervaring leert dat de onderwerpen in het tijdschrift voor veldwerkers een belangrijk aanknopingspunt vormen voor gesprekken met moeilijk te bereiken groepen druggebruikers.Landelijk groot bereik


Van de oplage van twaalfduizend tijdschriften worden achtduizend exemplaren opgestuurd naar gebruikers en verschillende drugshulp- verleningsplekken in Nederland.

De overige vierduizend tijdschriften worden handmatig verspreid tijdens Mainlinebezoeken overal in Nederland.

Ook wordt elk jaar een Engelstalige Mainline uitgegeven.

Copyright Mainline 2017. Webdesign by Studio Odilo Girod, hosting & CMS by Blogbird.