ENGLISH
Nieuwsbrief  

Beloningsbeleid


Stichting Mainline, gezondheids- en preventiewerk drugsgebruikers, volgt met het salarisbeleid de CAO Zorg en Welzijn en de FCB (Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening).


Het bestuur van de Stichting verricht de activiteiten onbezoldigd en de organisatie
blijft met de dienstdoende medewerkers
(18 arbeidsplaatsen, gelijk aan 12 fte’s)
binnen de €500.000 aan salariskosten.

De directeur blijft ruim binnen de WNT (€50.000). Op basis van een functioneringssystematiek worden medewerkers beoordeeld en ingeschaald.
RSIN: 8007.08.684
IBAN: NL 26 INGB 0003 939 013

Copyright Mainline 2018. Webdesign by Studio Odilo Girod, hosting & CMS by Blogbird.